SEO

8
แหล่งสารเคมีแล็บ นานาชนิด เคมีห้องแล็บสารเคมีที่มีความสะอาดสูงใช้สำหรับห้องแล็บเป็นสินค้าหลักของเรา เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายเคมีชนิด AR, Electronic, HPLC เกรดหรือสูงกว่านั้น รวมถึงเคมีที่เป็น Solvent ในสายการผลิตด้วย หรืออาหารเลี้ยงเชื้อในโรงงานอาหารทุกชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ IPA, Acetone, Methanol, Ethanol , Sulfuric acid etc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://www.apexchemicals.co.th/ อะซิโตน (Acetone) เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่มีกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต ใช้มากในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสำหรับใช้เป็นตัวทำละลายสารต่างๆ สามารถผลิต และสกัดได้จากธรรมชาติ และการสังเคราะห์ทางเคม
8
กรุณาใส่ชื่อเรื่องที่คุณต้องการจะ